Ηλίας Αθανασίου

elias athanasiou | Expense Reduction Analysts

O Ηλίας έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων επί σειρά ετών, σε μεγάλες ελληνικές πολυεθνικές εταιρίες, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλων οργανισμών. Η επαγγελματική του πορεία συμπεριλαμβάνει εταιρίες στους κλάδους των ασφαλειών, των τυχερών παιχνιδιών, της προσέλκυσης επενδύσεων και της ενίσχυσης των εξαγωγών, των ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών, καθώς και της ενέργειας. Επίσης, έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε μερικά από τα μεγαλύτερα Private Equity Funds Παγκοσμίως.

Διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιχειρηματικής ανάπτυξης (business development), σημαντικών εταιρικών αναδιοργανώσεων και αναδιαρθρώσεων (reorganization & restructuring), εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), κεφαλαιαγορών και χρηματοδότησης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ειδικά όσον αφορά την εμπειρία του στις αναδιαρθρώσεις και του περιορισμού των δαπανών, ήταν επικεφαλής ομάδας σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα στη χώρα.

Είναι κάτοχος πτυχίων B.Sc. in Marketing Cum Laude από το Πανεπιστήμιο ULV California, M.Sc in Finance από το University of Strathclyde καθώς και της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA. Τέλος, είναι μέλος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και εγκεκριμένος σύμβουλος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).